Bán Item Death Ball


Chọn Item muốn mua

Thông tin người dùng

Tài khoản
Mật khẩu
Hãy tắt xác minh 2 bước và điền 3 game mới chơi nếu có

Chi tiết dịch vụ

Chi tiết dịch vụ

Danh sách item Death Ball:

 • 10k Gem
 • Spirit Scythe
 • Cursed Spirit Blade
 • Dark Star
 • Evolved Scissor
 • Lufus Katana
 • Kameki Blade
 • Emerald Edge
 • Emberheart
 • Olimpus Sword
 • Gemblade
 • Foxuro Slicer
 • Luminara Staff
 • Keilos Katana
 • Gladius 
 • Gemtoki Staff
 • The Shadow 
 • Star Slayer 
 • One Axe 
 • King Spear
 • Dragon Sword 
 • Azimuth Sword 
 • Apocalypse Bat
 • Gazo Whisp 
 • Amethyst Oblivio

Chọn Item muốn mua

Báo giá: 0 VND

Thanh toán

Xác nhận thanh toán

Thông tin yêu cầu
Tài khoản
Dịch vụ
Bán Item Death Ball
Gói
Phương thức thanh toán
Tài khoản Shopbrand
Phí thanh toán
Miễn phí
Tổng thanh toán

Xác nhận thanh toán

Thông tin nạp thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá
Chiết khấu
Khuyến mại
Phí thanh toán
Miễn phí
Số tiền thực nhận

Đăng nhập

Vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Đăng ký để trải nghiệm tốt nhất
dịch vụ của chúng tôi!

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây

Đăng nhập để tiến hành giao dịch!

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây